Wydawnictwo

Nowości

Rozwój lokalnego rynku ubezpieczeń na życie : w świetle czynników społeczno-ekonomicznych | J. Przyłuska. | Lublin, 2013. | EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 23,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 55,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 63,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 46,00 zł

W. Ziółkowska Finanse publiczne : teoria i zastosowanie

 • Kod: WWSBP 114
 • Stan: 4
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
 • Cena: 50,40 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Ziółkowska Wiesława
 • Wyd.: V
 • Miejsce: Poznań
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 379
 • ISBN Kod: 9788372053077
 • ISBN: 978-83-7205-307-7
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Ziółkowska Wiesława
 • Wyd.: V
 • Miejsce: Poznań
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 379
 • ISBN Kod: 9788372053077
 • ISBN: 978-83-7205-307-7
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Ziółkowska Wiesława
 • Wyd.: V
 • Miejsce: Poznań
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 379
 • ISBN Kod: 9788372053077
 • ISBN: 978-83-7205-307-7
 • oprawa: Miękka

Książka niniejsza jest oryginalną – jedną z nielicznych na naszym rynku wydawniczym – publikacją poświęconą problematyce finansów publicznych, uwzględniającą specyfikę gospodarowania środkami publicznymi w warunkach transformacji ustrojowej. Rozważania teoretyczne, znane z innych opracowań, zostały w książce ograniczone do niezbędnych treści, a szczególny nacisk położono na praktyczny aspekt finansów państwa i samorządu terytorialnego.

Zamiarem Autorki było przedstawienie bardzo złożonych zjawisk finansowych w sposób zrozumiały i przystępny dla studentów, z czego udało się jej wywiązać znakomicie. Układ pracy podporządkowano ujęciu, które powinno być bardziej przydatne dla analizy finansów publicznych w polskiej rzeczywistości gospodarczej niż podejście tradycyjne. Dowodem na to jest odwoływanie się w każdym rozdziale nie tylko do teorii, lecz także doświadczeń praktycznych. Analizę gospodarki środkami publicznymi w Polsce poparto obszerną dokumentacją liczbową. Powoływane w książce przepisy prawne obejmują najnowszy stan prawny, w tym regulacje nowej ustawy o finansach publicznych z roku 2009. W niektórych fragmentach książki, w zakresie koniecznym dla zrozumienia ciągłości i ewolucji procesów objętych finansami publicznymi, pojawiły się interesujące nawiązania do ich historii.

Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów szkół wyższych, może być także pożyteczny dla praktyków zajmujących się zagadnieniami publicznymi na różnych szczeblach władzy, którzy aspirują do możliwości szerszego spojrzenia na problemy gospodarowania środkami publicznymi.

Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł