Wydawnictwo

Nowości

Żywe architektury : analogia biologiczna w architekturze końca XX wieku | L. Klein. | Fundacja Kultura Miejska, Warszawa, 2014. | ARCHITEKTURA
cena: 32,00 zł
cena: 95,00 zł
cena: 50,00 zł
cena: 19,90 zł
cena: 78,00 zł

P. Birecki. Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich : relacje między państwem a Kościołem ewangelicko-unijnym

 • Kod: UMKW 151
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 78,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Birecki Piotr
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 474
 • ISBN Kod: 9788323131830
 • ISBN: 978-83-231-3183-0
 • oprawa: Miękka

Książka jest pierwszą publikacją na temat architektury i wyposażenia ponad 350 kościołów protestanckich wzniesionych na terenie dawnego zaboru pruskiego oraz roli mecenatu państwa w dziedzinie architektury na tym terenie. Jest to nie tylko szkic historii reformacji XIX wieku i teorii budownictwa ewangelickiego na tym obszarze, ale przede wszystkim dzieje wielu inwestycji kościelnych, w większości przypadków odtworzone po raz pierwszy. Autor rekonstruuje procesy inwestycyjne, identyfikuje architektów, rzeźbiarzy, malarzy i witrażowników biorących udział w budowie setek kościołów i kaplic. Przedstawia też historię wielu nieistniejących już ołtarzy, ambon, chrzcielnic, dzwonów, organów i złotnictwa kościelnego (ujawnia m.in. inspiracje sztuką bizantyjską czy twórczością Albrechta Dürera).

Monografię kończy temat związków pomiędzy państwem pruskim a Kościołem unijnym, który stał się silnym narzędziem cesarskiego wpływu politycznego na społeczeństwo Niemiec. Poznajemy proces budowania Ewangelickiej Rzeszy Narodu Niemieckiego przez cesarza Wilhelma II, skupiającego w swym ręku władzę polityczną i religijną.

Spis treści:
WPROWADZENIE  / 7
 
1. DZIEJE KOŚCIOŁA EWANGELICKO-UNIJNEGO W PRUSACH ZACHODNICH 1772–1920  /  21
1.1. Zjednoczenie Prus Zachodnich i Wschodnich oraz scalenie dwóch odrębnych struktur Ewangelickiego
Kościoła Unijnego  /  31
1.2. Prowincja Prusy Zachodnie odzyskuje niezależność  /  41
 
2. PODSTAWY TEORETYCZNE EWANGELICKIEGO BUDOWNICTWA KOŚCIELNEGO W PRUSACH ZACHODNICH
 /  49
 
3. BUDOWNICTWO KOŚCIELNE W DIECEZJI GDAŃSKIEJ I KWIDZYŃSKIEJ W XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU  /  77
3.1. Adaptacje zamków i kościołów poklasztornych na świątynie ewangelickie  /  77
3.2. Projekty K. F. Schinkla, F. A. Stulera i A. Sollera w Prusach Zachodnich  /  84
3.3. Stylistyka budowli kościelnych  /  106
3.4. Typologia świątyń ewangelickich w Prusach Zachodnich na przykładzie wybranych realizacji  /  120
3.5. Finansowanie budowy / 165
3.6. Architekci / 183
 
4. WYPOSAŻENIE WNĘTRZ KOŚCIOŁOW EWANGELICKICH W PRUSACH ZACHODNICH  / 193
4.1. Ołtarze / 202
4.2. Ambony / 213
4.3. Chrzcielnice / 215
4.4. Organy / 217
4.5. Obrazy tablicowe i sztalugowe / 229
4.6. Polichromie, witraże, mozaiki / 232
4.6.1. Polichromie / 232
4.6.2. Witraże / 237
4.6.3. Mozaiki / 241
4.7. Naczynia liturgiczne i aparaty ołtarzowe / 243
4.8. Dzwony i pozostałe wyposażenie / 248
 
5. BUDOWNICTWO EWANGELICKIE PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU POD PATRONATEM PARY CESARSKIEJ / 261
5.1. Powstanie i działalność Evangelischer Kirchenbauverein / 262
5.2. Architektura stołecznego Berlina / 269
5.2.1. Budownictwo kościelne Berlina w latach 1800–1861 / 269
5.2.2. Budownictwo kościelne Berlina w latach 1861–1918 / 271
5.3. Berlińscy architekci i ich realizacje
w Prusach Zachodnich / 273
5.4. Kościoły garnizonowe w Prusach / 293
 
6. ARCHITEKTURA EWANGELICKA
Prus Zachodnich przykładem związku tronu z ołtarzem / 297
 
PODSUMOWANIE  / 321
ILUSTRACJE  / 325
ANEKS. PIECZĘCIE PARAFII TERENOW PRUS ZACHODNICH  / 409
BIBLIOGRAFIA  / 421
SPIS ILUSTRACJI  / 437
ŹRODŁA ILUSTRACJI  / 441
SUMMARY  / 443
INDEKS OSOBOWY  / 447
INDEKS GEOGRAFICZNY  / 465

Żywe architektury : analogia biologiczna w architekturze końca XX wieku | L. Klein. | Fundacja Kultura Miejska, Warszawa, 2014. | ARCHITEKTURA
L. Klein. Żywe architektury : analogia biologiczna w architekturze końca XX wieku
32,00 zł
Z zapachem starego drewna : peregrynacje do drewnianych kościołów Mazowsza, cz. II | H. Sienkiewicz. | Mazowiecki Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa, 2013. | Mazowiecka Akademia Książki, t. 32 | ARCHITEKTURA
H. Sienkiewicz. Z zapachem starego drewna : peregrynacje do drewnianych kościołów Mazowsza, cz. II
49,50 zł
Wybrane terminy z zakresu architektury i budownictwa | T. Maszkiewicz. | Zielona Góra, 2009. | ARCHITEKTURA ; BUDOWNICTWO
T. Maszkiewicz. Wybrane terminy z zakresu architektury i budownictwa
19,95 zł
Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną | W. Czarnecki (red.). | Białystok, 2011. | ARCHITEKTURA; URBANISTYKA
W. Czarnecki (red.). Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną
67,50 zł
Szesnaście żelbetowych kwiatów : Dworzec kolejowy w Katowicach | A. Gzowska. | Katowice, 2012. | ARCHITEKTURA
A. Gzowska. Szesnaście żelbetowych kwiatów : Dworzec kolejowy w Katowicach
25,00 zł
Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010) | M. Nowakowski. | Warszawa, 2013. | ARCHITEKTURA; URBANISTYKA
M. Nowakowski. Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010)
80,00 zł
Rysunek perspektywiczny | Y. Leblanc. | T. Leblanc. | Arkady, Warszawa, 2012. | ARCHITEKTURA
Y. Leblanc. Rysunek perspektywiczny
59,00 zł
Rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli wiejskich na Warmii | L. Kotlewski. |Olsztyn, 2011.| URBANISTYKA; GEODEZJA
L. Kotlewski. Rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli wiejskich na Warmii
12,00 zł