Wydawnictwo

Nowości

Polska w Unii Europejskiej : wyzwania, możliwości, ograniczenia | D. Kowalewska; R. Podgórzańska (red.). | ECE, Toruń, 2014. | POLITOLOGIA ; UE
cena: 35,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 63,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 19,43 zł
cena: 37,80 zł
cena: 47,50 zł
cena: 33,60 zł

W. Malendowski; M. Szczepaniak (red.). Euroregiony-mosty do Europy

 • Kod: ELI 003
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: ELIPSA Dom Wydawniczy i Handlowy
 • Cena: 23,25 zł31,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Malendowski Włodzimierz; Szczepaniak Marian (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2000
 • ilość stron: 224
 • ISBN: 83-7151-348-8
 • oprawa: Miękka

"Współczesna Europa doświadcza bezprecedensowych zmian zarówno we wschodniej swojej części, w której trwają i umacniają się procesy transformacji systemowej, jak i na Zachodzie, gdzie już obecnie uzyskano wyjątkową w skali światowej jedność i poziom unifikacji. Procesy integracyjne uległy wzmocnieniu i przyspieszeniu również w innych regionach świata. Kształtują się nowe formy współpracy międzynarodowej. Społeczność międzynarodowa znalazła się w obliczu wielu nowych wyzwań. Rozwój środków łączności i komunikacji, przepływ ludzi i idei sprawiają, że społeczeństwa i narody są coraz bardziej współzależne gospodarczo i kulturowo, a także w dziedzinie bezpieczeństwa. Towarzyszy temu globalizacja i uniwersalizacja dotychczasowych problemów. Są one rozwiązywane na poziomie ogólnoświatowym i regionalnym. Globalizacja polityki międzynarodowej, wspierana rozwojem technologii, wyraża się w intensyfikacji ogólnoświatowych stosunków handlowych i nieograniczonych problemach środowiska naturalnego. Poszczególne państwa nie są już zdolne w ramach swojej suwerenności zaspokoić potrzeb egzystencjalnych obywateli, ponieważ ich porządek prawny kończy się na granicach państwowych..." (fragment książki)
Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej | B. Jagusiak. |
Warszawa, 2011. | UE
B. Jagusiak. Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej
48,30 zł
Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej | M. Kluzek. | Poznań, 2012. | EKONOMIA; UE
M. Kluzek. Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej
45,00 zł
Zielona Księga PFSL nr 1/2005 : Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej | M. Radło (red.) | Warszawa-Gdańsk, 2005. | UNIA EUROPEJSKA
M. Radło (red.) Zielona Księga PFSL nr 1/2005 : Polska wobec redefinicji Strategii Lizbońskiej
33,60 zł
42,00 zł
Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej | J. Helios; W. Jedlecka. | Toruń, 2013. | PRAWO; UE
J. Helios; W. Jedlecka. Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej
46,00 zł
Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską | M. Dobrowolski. | Lublin, 2014. | PRAWO; UE
M. Dobrowolski. Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską
32,00 zł
Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski | M. Krzykowski. | Warszawa, 2013. | PRAWO; ENERGETYKA; UE
M. Krzykowski. Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski
50,00 zł
Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne | O. Lissowski. | Contact, Poznań, 2009. | Unia Europejska | ZARZĄDZANIE; UE
O. Lissowski. Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne
63,00 zł
Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka | M. Domiter; 
A. Marciszewska. | Warszawa, 2013. | ZARZĄDZANIE; EKONOMIA
M. Domiter; A. Marciszewska. Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka
42,00 zł