Wydawnictwo

Nowości

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu : teoria-przykłady-zadania | E. Babula; L. Czerwonka (red.). | Gdańsk, 2014.| MATEMATYKA; EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 31,50 zł
cena: 34,65 zł
cena: 34,90 zł
cena: 39,00 zł
cena: 24,15 zł
cena: 42,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 65,00 zł

A. Szewieczek. Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym

 • Kod: AEKT 355
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Cena: 10,80 zł13,50 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Szewieczek Aleksandra
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 114
 • ISBN: 978-83-7246-718-8
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Szewieczek Aleksandra
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 114
 • ISBN: 978-83-7246-718-8
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Szewieczek Aleksandra
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 114
 • ISBN: 978-83-7246-718-8
 • oprawa: Miękka

Celem niniejszej pracy jest wskazanie i analiza tych obszarów systemu rachunkowości w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które wymagają szczególnej uwagi ze względu na ich ścisłą zależność od procesów realizowanych w tych jednostkach.
W podmiotach leczniczych realizowane są procesy znacznie odmienne charakterem od innych podmiotów gospodarczych, a odpowiednie ich odwzorowanie w systemie rachunkowości, poprzez właściwą budowę zakładowego planu kont i rozbudowę o ewidencję analityczną, pozwala na bardziej efektywne i racjonalne zarządzanie jednostką opieki zdrowotnej.
Praca składa się z czterech rozdziałów poruszających przedstawione problemy i mających na celu zrealizowanie głównego celu pracy.
Rozdział pierwszy przedstawia ogólną charakterystykę środowiska, w którym funkcjonują podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym istotę i systematykę pojęć w zakresie ochrony zdrowia, począwszy od pojęcia bardzo szerokiego – ochrony zdrowia do pojęcia węższego – opieki zdrowotnej, której podstawowym podmiotem jest, obok pacjenta, podmiot wykonujący działalność leczniczą.
Rozdział drugi skupia się na ogólnym podejściu do systemu rachunkowości, prezentując metodykę budowy tego systemu.
W rozdziałach trzecim i czwartym uwaga została skupiona na szczegółowych zakresach rachunkowości podmiotów leczniczych
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł