Wydawnictwo

Nowości

Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji : wybrane zagadnienia | P. Cabała. | Kraków, 2014.| ZARZĄDZANIE; EKONOMIA
cena: 24,15 zł
cena: 65,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 34,65 zł
cena: 42,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 34,90 zł
cena: 31,50 zł

M. Duczmal; T. Pokusa (red.) Dylematy teorii i praktyki zarządzania t. 1 : ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania

 • Kod: WSZIA 029 (1)
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU
 • Cena: 26,39 zł37,70 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: M. Duczmal; T. Pokusa (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Opole
 • Rok: 2006
 • ilość stron: 341
 • ISBN: 83-88980-38-6
 • oprawa: Miękka

 Z nieukrywaną satysfakcją i dumą - zgodnie z kilkuletnia tradycją - wraz inauguracją nowego roku akademickiego prezentujemy Czytelnikom nasze kolejne wydawnictwo zatytułowane Dylematy teorii i praktyki zarządzania. Aby uczcić Jubileusz, a także przedstawić swe dokonania, WSZiA przygotowała kilka specjalnych wydawnictw, wśród których znalazło się niniejsze opracowanie o charakterze dokumentacyjnym jako efekt prac naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym. Oddana Państwu praca, oprócz swej klasycznej formuły prezentacji dociekań w ramach badań własnych prowadzonych w katedrach i zakładach, zawiera również wybraną faktografię minionych lat (czasami w zabawnej formie), jak również dorobek wydawniczy naszej Uczelni - faksymilia okładek wydanych przez nas książek z krótkim opisem ich zawartości. Specyfika tego jubileuszowego wydawnictwa związana jest również ze sposobem prezentacji wspomnianych dociekań - otóż po raz pierwszy ukazują się w dwóch odrębnych tomach. Przygotowując nasze wydawnictwa, zawsze staramy się, aby z jednej strony miały one wspólną płaszczyznę, z drugiej natomiast - aby możliwie szeroko prezentowały dorobek naukowy naszych pracowników; stąd taka właśnie konstrukcja niniejszej pracy. Świadomie pomijamy w tym opracowaniu pisemną prezentację chronologiczno-statystyczną różnego rodzaju osiągnięć WSZiA, gdyż temu poświęcone będzie osobne wydawnictwo.
Tom pierwszy zatytułowano: Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania a drugi - Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali.

Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł