Wydawnictwo

Nowości

Wybrane aspekty marketingu holistycznego - perspektywa odbiorców |  A.I. Baruk. | Toruń, 2014 | MARKETING; ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
cena: 42,00 zł
cena: 24,15 zł
cena: 23,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 34,90 zł
cena: 31,50 zł
cena: 39,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 34,65 zł

K. Perechuda. Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym : wizualizacja i kompozycja

  • Kod: AEOL 099
  • Stan: 1
  • Dostępność: Mało
  • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydawnictwo
  • Cena: 28,00 zł35,00 zł
  • Poleć produkt

Autor: Perechuda Kazimierz

Wyd.: II

Miejsce: Wrocław

Rok: 2007

ilość stron: 233

ISBN: 978-83-7011-861-7

oprawa: Miękka


Prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kierownikiem Katedry Zarządzania Informacją i Wiedzą) oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (kierownikiem Zakładu Organizacji i Zarządzania). Prowadzi również wykłady w wielu szkołach biznesu. W swoim dorobku ma ponad 200 publikacji poświęconych organizacji i zarządzaniu, a szczególnie koncepcjom, metodom i technikom zarządzania. W ostatnich latach specjalizuje się głównie w problematyce zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

W książce analizowane są mechanizmy przekształcania się współczesnych przedsiębiorstw w sieciowe organizacje gospodarcze. Oznacza to konieczność totalnej reorientacji dotychczasowej działalności gospodarczej w celu wprowadzenia nowego, sieciowego modelu biznesu, w którym:
- zmieniają się istota i treść faz cyklu życia organizacji,
- zmienia się krańcowo cykl życia produktu,
- w odmienny sposób rozumie się wartości dostarczane kooperantom i klientom,
- przewagę konkurencyjną uzyskuje się przez budowę własnych, oryginalnych kompetencji kluczowych,
- przyrosty wiedzy mają charakter cyrkulacyjny, spiralny, asymetryczny i skokowy,
- zachodzi potrzeba odrzucenia elementów i instrumentów klasycznego marketingu
i stosowania zamiast nich postmodernistycznych technik kreowania długofalowych więzi z klientami wewnętrznymi (kooperantami) oraz zewnętrznymi.

Książka stanowi dla teoretyków nauk o organizacji i zarządzaniu oraz dla menedżerów i pracowników wiedzy niekonwencjonalne kompendium informacji o zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie sieciowym oraz o stosowanych w nim metodach. Adresowana jest również do studentów uczelni ekonomiczno-menedżerskich, zwłaszcza realizujących program na specjalności zarządzanie informacją i wiedzą.
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013.  | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł