Wydawnictwo

Nowości

Wybrane aspekty marketingu holistycznego - perspektywa odbiorców | A.I. Baruk. | Toruń, 2014 | MARKETING; ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
cena: 42,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 65,00 zł
cena: 34,90 zł
cena: 34,65 zł
cena: 39,00 zł
cena: 24,15 zł
cena: 23,00 zł
cena: 31,50 zł

A. Michalski. Dostępność informacji w organizacji gospodarczej

 • Kod: WPŚ 147
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
 • Cena: 23,60 zł29,50 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Michalski Andrzej
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Gliwice
 • Rok: 2007
 • ilość stron: 188
 • ISBN: 978-83-7335-460-9
 • oprawa: Miękka

W niniejszej pracy zawarte są wskazówki, jakie elementy winny być uwzględniane przez menedżerów infrastruktury informatycznej (ang. Information Technology - IT) na poszczególnych etapach tworzenia systemu informatycznego oraz jakie podejmować działania, gdy konieczne staje się przywrócenie utraconej dostępności.
Omówiony cel główny realizowany jest poprzez cele poznawcze i cel utylitarny. Cele poznawcze sformułowane zostały następująco:
1. Rozpoznanie uwarunkowań dostępności informacji, związanych z systemem
informatycznym zarządzania i opracowanie sposobu ilościowej oceny dostępności
informacji.
2. Analiza uwarunkowań zależności ciągłości procesów biznesowych od dostępności
informacji.
Natomiast celem utylitarnym pracy jest opracowanie sposobu oceny dostępności informacji oraz zaadaptowanie metodyki Kepner-Tregoe [KEPNER97] do rozwiązywania problemów, związanych z przywracaniem utraconej dostępności.
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł