Wydawnictwo

Nowości

Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy | M. Czupich; A.Ignasiak-Szulc; M. Kola-Bezka (red.). | Toruń, 2014. | EKONOMIA
cena: 46,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 29,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 39,00 zł
cena: 38,00 zł

S.M. Kot; A. Malawski; A. Węgrzecki (red.). Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna

 • Kod: AEK 037
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Cena: 40,32 zł50,40 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: S. Kot; A. Malawski; A. Węgrzecki (red.).
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2004
 • ilość stron: 357
 • ISBN: 83-7252-243-X
 • oprawa: Miękka

Głównym zamysłem badawczym pracy jest próba spojrzenia na problemy dobrobytu, nierówności i sprawiedliwości dystrybutywnej z różnych perspektyw: z punktu widzenia filozofa, ekonomisty teoretyka i ekonomisty praktyka. Istnieje wiele ważnych powodów, dla których wyznaczono sobie taki właśnie cel badawczy. Niewątpliwie troska o dobrobyt obywateli powinna stanowić podstawowy cel każdej polityki społecznej. Jednak fakt, że nawet w krajach o najwyższym poziomie dobrobytu istnieją znaczne sfery ubóstwa, świadczy o nieskuteczności tej polityki albo też - przy skutecznej polityce społecznej - o specyficznym rozumieniu dobrobytu. Także w każdym społeczeństwie obserwuje się nierówności ekonomiczne. Jeśli nierówności te są zbyt duże, mogą stanowić poważne zagrożenie rozwoju społecznego. I wreszcie, niezależnie od źródeł tych nierówności, mogą być one odbierane przez społeczeństwo jako sprawiedliwe bądź niesprawiedliwe. Poczucie niesprawiedliwości jest poważnym źródłem napięć społecznych, co również stanowi zagrożenie rozwoju społecznego. Pogłębiona refleksja naukowa nad dobrobytem, nierównościami i sprawiedliwością dystrybutywną wydaje się konieczna.
Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł