Wydawnictwo

Nowości

Dziennik 1944-1949 : Niewielkie pomieszanie klepek | J. Tischner. | Kraków, 2014. | DZIENNIKI; HISTORIA
cena: 34,90 zł
cena: 43,00 zł
cena: 64,00 zł
cena: 49,90 zł
cena: 59,90 zł
cena: 44,90 zł
cena: 42,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 29,40 zł

M. Lewicka; Cz. Łapicz (red.). Dialog chrześcijańsko-muzułmański 2 : Klucz do wspólnej przyszłości

 • Kod: UMKW 073
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 27,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Lewicka Magdalena; Łapicz Czesław (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 318
 • ISBN Kod: 9788323129325
 • ISBN: 978-83-231-2932-5
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Lewicka Magdalena; Łapicz Czesław (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 318
 • ISBN Kod: 9788323129325
 • ISBN: 978-83-231-2932-5
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Lewicka Magdalena; Łapicz Czesław (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 318
 • ISBN Kod: 9788323129325
 • ISBN: 978-83-231-2932-5
 • oprawa: Miękka

SPIS TREŚCI

Od redaktorów /  9

Czesław Łapicz

Wprowadzenie / 17

METODOLOGICZNE I MERYTORYCZNE ASPEKTY

DIALOGU CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKIEGO

Ks. Waldemar Chrostowski

Zasady dialogu religijnego w odniesieniu do relacji chrześcijańsko-muzułmańskich – perspektywa katolicka / 23

Davut Han Aslan

Koncepcja dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w islamie / 43

Bassam Aouil

Czy dialog chrześcijańsko-muzułmański ma sens? Jeżeli tak – to jaki? Kto ma go prowadzić i po co? / 53

Aldona Maria Piwko

Modlitwa, post, jałmużna – chrześcijańskie i muzułmańskie drogowskazy do wspolnej przyszłości / 61

Marcin Grodzki

Dialog chrześcijańsko-muzułmański w świetle badań naukowych zachodnioeuropejskiej szkoły rewizjonizmu islamistycznego / 75

ORĘDOWNICY MIĘDZYRELIGIJNEGO DIALOGU

Dorota Rudnicka-Kassem

Pacem in terris: nieustanne zaangażowanie. Misja dialogiczna w orędziach Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju / 89

Eugeniusz Sakowicz

Dialog „kluczem do zamku”… M. Fethullaha Gulena „wizja” pedagogiki dialogu / 103

Magdalena Lewicka

Między teorią a praktyką – Gulenowski model dialogu międzywyznaniowego /117

Michał Moch

Sercem szukamy jedności. Matta ăl-Miskīn – wybitny myśliciel, teolog i orędownik dialogu / 143

DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-MUZUŁMAŃSKI W PRAKTYCE

Kazimierz Banek

Islam na Krymie (aspekt dialogu międzyreligijnego) / 159

Selim Chazbijewicz

Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Polsce w kontekście sytuacji dialogicznej w Rosji, na Białorusi i Ukrainie / 179

Selcuk Mustafa Ozcan

Wkład Fethullaha Gulena w rozwój dialogu międzywyznaniowego w Turcji / 187

Michał Łyszczarz

Tożsamość etniczna i generacyjna młodego pokolenia polskich Tatarów. Stosunek otoczenia sąsiedzkiego do odmienności kulturowej w świetle badań empirycznych / 201

MUZUŁMANIE WŚROD CHRZEŚCIJAN W WIELKIM KSIĘSTWIE LITEWSKIM

Czesław Łapicz

Językowe aspekty chrześcijańsko-muzułmańskiego dyskursu: dysputy teologiczne a międzyreligijny dialog / 219

Міхаіл Тарэлка

“Калі езуса катавалі…” (рэлігійна-палемічны тэкст з рукапіснай спадчыны беларускіх татараў) / 235

Ірына Сынкова

Хрысціянскія матывы ў знахарскіх замовах беларускіх мусульман / 249

Artur Konopacki

Raz jeszcze o konwersjach Tatarow – postulaty badawcze / 259

CHRZEŚCIJANIE I MUZUŁMANIE W SZTUCE I LITERATURZE

Arleta Szulc

Bog jednoczący wszystkie narody w przekładach odzwierciedlonych w cerkiewnosłowiańskich redakcjach Księgi Psalmów / 267

Magdalena Kubarek

Chrześcijanie i muzułmanie w tworczości Rafika Schamiego – literacka fikcja a rzeczywistość / 283

Zdzisław Preisner

Między chrześcijaństwem a islamem – dwa tysiące lat świetności Stambułu / 297

Noty o autorach / 309

Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej | Sz. Rudnicki. | Wyd. II. | Warszawa, 2015. | HISTORIA ; POLITOLOGIA
Sz. Rudnicki. Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej
89,00 zł
Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. | B. Stępniewska-Holzer. | Warszawa, 2013. | HISTORIA
B. Stępniewska-Holzer. Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.
39,00 zł
Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej | A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). | Warszawa, 2011. |
LITERATUROZNAWSTWO; HISTORIA
A. Mosalik; Z. Kołodziejska (red.). Żydowski Polak; polski Żyd : problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej
29,40 zł
Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda | W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). | Poznań-Gniezno, 2012. | Gnieźnieńskie studia Europejskie-Monografie, T. VIII | HISTORIA ; KULTURA
W. Szczerbiński; B. Lampkowski (red.). Żydowski obraz Polski : Polski obraz Żyda
63,00 zł
Żydowscy kolaboranci Hitlera | I.T. Lisiak. | Capital, Warszawa, 2013.| Biblioteczka Myśli Polskiej | HISTORIA
I.T. Lisiak. Żydowscy kolaboranci Hitlera
37,00 zł
Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786 | W. Filipczak. 
| Łódź, 2012. | HISTORIA
W. Filipczak. Życie sejmikowe Prowincji Wielkopolskiej w latach 1780-1786
69,30 zł
Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 | J. Chłosta-Zielonka.| Olsztyn, 2010.| HISTORIA LITERATURY; KULTURA
J. Chłosta-Zielonka. Życie literackie Warmii i Mazur w latach 1945-1989
39,90 zł
Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski | W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). | Kraków, 2012. | HISTORIA
W. Iwańczak; D. Karczewski (red.). Zwycięzcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowożytnychCzech i Polski
38,00 zł