Wydawnictwo

Nowości

Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróznicowanych kulturowo | T. Lewowicki; B. Chojnacka-Synaszko; G. Piechaczek-Ogierman (red.). | Toruń, 2014. | NAUKI SPOŁECZNE
cena: 39,20 zł
cena: 25,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 30,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 36,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 37,80 zł

M. Wróblewski. Człowiek w przestrzeniach szkoły : studium antropologiczne

 • Kod: UMKW 149
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 38,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Wróblewski Maciej
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 272
 • ISBN Kod: 9788323131502
 • ISBN: 978-83-231-3150-2
 • oprawa: Miękka

Tytułowe przestrzenie, w których zachodzą owe związki, mają charakter sensualny, wyznaczany funkcją budynku szkolnego, oraz symboliczny, ujawniający się w tekstach (podręcznik, lektura). Zarysowany w książce szeroki kontekst kulturowy pozwala dojrzeć szczeliny w restrykcyjnych przestrzeniach edukacji.
Prześwity wolności nie tworzą się samoczynnie, ale są efektem oporu i buntu młodego człowieka, któremu narzucono kulturową rolę ucznia.

Spis treści

Wstęp. Przestrzenie indywidualizmu / 9

Rozdział I
Wyobrażenia postaci ucznia w kulturze. Próba rekonstrukcji / 17
1. Uczeń w tekście / 17
2. Obrazy ucznia / 39
3. Dopowiedzenie, czyli słowo o uczniowskim stroju / 65

Rozdział II
Szkolne przestrzenie władzy / 77
1. Architektura i edukacja / 77
2. Organizacja przestrzeni edukacyjnej / 95
3. Przestrzenie szkoły w perspektywie literatury dla młodego czytelnika / 107
4. Przestrzeń edukacyjna w zarządzaniu przymusem / 112
5. Szkoła jako przestrzeń gry, walki i oporu / 115

Rozdział III
Nauka i wychowanie pod kontrolą (na przykładzie edukacji polonistycznej) / 135
1. Wprowadzenie / 135
2. Ujawnianie się „ciała” władzy w przestrzeni edukacyjnej / 142
3. Dyskursy władzy w szkolnych tekstach / 149
4. Podręczniki do kształcenia polonistycznego: dzieje kontroli / 154

Rozdział IV
Wyzwolić kolonię Język polski / 185
1. Wymiar antropologiczny kształcenia polonistycznego / 185
2. Uchylanie, otwieranie, niezamykanie / 192
3. W stronę demokratyzacji nauczania / 209
4. O wrażliwości. Twórcze działania edukacyjne / 215

Zakończenie. Przestrzenie bez właściwości / 241
Nota bibliograficzna / 245
Bibliografia / 247
Indeks osobowy / 263

Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, T. 1 | M. Kostka-Szymańska; 
A. Siudem (red.). | Lublin, 2013. | PSYCHOLOGIA; SOCJOLOGIA; EDUKACJA
M. Kostka-Szymańska; A. Siudem (red.). Zrozumieć człowieka. Zrozumieć świat, T. 1
35,70 zł
Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie : Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-t. I | J. Domalewski; K. Wasielewski (red.). |
Toruń, 2011. | EDUKACJA ; SOCJOLOGIA
J. Domalewski; K. Wasielewski (red.). Zmiany w edukacji: szkoła i jej społeczne otoczenie : Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011-t. I
35,00 zł
Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków | E. Kowalska. | Wyd. II. | Kraków, 2013. | EDUKACJA; PRAWO
E. Kowalska. Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków
40,00 zł
Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli | A. Wiłkomirska. | Warszawa, 2002. | EDUKACJA
A. Wiłkomirska. Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli
19,60 zł
28,00 zł
Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji : kontekst, struktura, środowisko | K. Czerwiński; J. Mika; R. Uździcki (red.).|
Toruń, 2010.| EDUKACJA; ZARZĄDZANIE
K. Czerwiński; J. Mika; R. Uździcki (red.). Zarządzanie i komunikacja społeczna w edukacji : kontekst, struktura, środowisko
35,00 zł
Zapobieganie wadom postawy ciała : charakterystyka ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych i ich zastosowanie | W. Makuła. | Nowy Sącz, 2013. | PEDAGOGIKA; EDUKACJA FIZYCZNA
W. Makuła. Zapobieganie wadom postawy ciała : charakterystyka ćwiczeń kompensacyjno-korekcyjnych i ich zastosowanie
21,00 zł
Zaczynam mówić po polsku | J. Kucharczyk | Łódź, 1999 | FILOLOGIA POLSKA
J. Kucharczyk Zaczynam mówić po polsku
30,00 zł
60,00 zł
Wykłady z metodologii badań empirycznych : dla studentów turystyki i rekreacji | H. Grabowski. | Kraków, 2013. | PEDAGOGIKA; EDUKACJA
H. Grabowski. Wykłady z metodologii badań empirycznych : dla studentów turystyki i rekreacji
20,00 zł