Wydawnictwo

Nowości

Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia | M.J. Cyrklaff. | Toruń, 2014. | BIBLIOLOGIA; EDUKACJA; PSYCHOLOGIA
cena: 30,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 38,00 zł
cena: 52,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 38,00 zł

J. Woźniak-Kasperek; M. Ochmański (red.). Bibliografia : Teoria-Praktyka-Dydaktyka

 • Kod: SBP 120
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 • Cena: 31,20 zł40,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Woźniak-Kasperek Jadwiga; Ochmański Mikołaj (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2009
 • ilość stron: 299
 • ISBN: 978-83-61464-06-8
 • oprawa: Twarda

Słowo wstępne (Jadwiga Woźniak-Kasperek)

Marta Skalska-Zlat BIBLIOGRAFIA W PERSPEKTYWIE NAUKOZNAWSTWA

Jadwiga Sadowska GŁÓWNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ BIBLIOGRAFII

Jarosław Pacek PRZEDMIOT BIBLIOGRAFII W PERSPEKTYWIE ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Wanda Klenczon INSTYTUT BIBLIOGRAFICZNY - TRADYCJA I NOWE WYZWANIA

Magdalena Krynicka „PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY” - NIEZBĘDNE ŹRÓDŁO INFORMACJI

Barbara Kotalska KONTROLA JAKOŚCI OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO W „BIBLIOGRAPHIE NATIONALE FRANÇAISE -LIVRES”

Alicja Matczuk BIBLIOGRAFIA SPECJALNA. HISTORIA I ZAKRES POJĘCIA

Artur Znajomski BIBLIOGRAFIE ZESPOŁÓW OSOBOWYCH - INSTYTUCJI. STAN I POTRZEBY

Elżbieta Grzybowska BIBLIOGRAFLĄ. PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW SZKOŁY WYŻSZEJ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI I NARZĘDZIE BIBLIOMETRYCZNE NA PRZYKŁADZIE BAZY DANYCH BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO UMCS W LUBLINIE

Teresa Górniak BIBLIOGRAFIE OSOBOWE I ZESPOŁÓW OSOBOWYCH W DOROBKU PUBLICYSTYCZNYM PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1945-2006

Adam Nowak FENOMEN BIBLIOGRAFII HISTORII POLSKI 1815-1914. ANALIZA TEORETYCZNA

Anna Gruca BIBLIOGRAHA HISTORII POLSKIEJ - PROBLEMY WARSZTATU BIEŻĄCEJ BIBLIOGRAFII SPECJALNEJ

Sylwia Wesołowska BIBLIOGRAFIA POMORZA ZACHODNIEGO - TRADYCJE I PERSPEKTYWY

Agnieszka Łakomy DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOGRAFICZNA ŚWIADECTWEM LOSÓW POLSKIEJ KSIĄŻKI ZA GRANICĄ W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Magdalena Mnikowska Z WARSZTATU BIBLIOGRAFICZNEGO ORIENTALISTY. O ZNACZENIU WYBRANYCH PRAC LEKSYKOGRAFICZNYCH ORAZ STUDIÓW JĘZYKOZNAWCZYCH W BADANIU WPŁYWÓW TURCJI OSMAŃSKIEJ NA KULTURĘ POLSKĄ

Wiesława Libera, Wanda Pochwatko-Kołodziejska BIBLIOGRAITA ZAGADNIEŃ ROLNICZYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ W CENTRALNEJ BIBLIOTECE ROLNICZEJ W WARSZAWIE

Adam Jachimczyk POLSKIE SPISY BIBLIOGRAFICZNE NA WORLD WIDE WEB

Katarzyna Pilitowska BIBLIOGRAFIA W STANDARDZIE WEB 2.0 - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

Jadwiga Woźniak-Kasperek NARZĘDZIA WYSZUKIWANL\ TREŚCIOWEGO W SPISACH BIBLIOGRAFICZNYCH

Małgorzata Jaskowska, Agnieszka Korycińska-Huras, Maria Próchnicka BIBLIOGRAFIA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI NAUKOWEJ - W OPINII STUDENTÓW

Monika Krakowska KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU BIBLIOGRAFII JAKO SPOSÓB WSPIERANIA ROZWOJU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Agnieszka Bajor, Hanna Langer WYKORZYSTANIE BIBLIOGRAFICZNYCH BAZ DANYCH W DYDAKTYCE INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych | K. Wolff (red.). | Warszawa, 2009. | Propozycje i Materiały, 75/SBP | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
K. Wolff (red.). Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych
22,62 zł
29,00 zł
Zarządzanie zmianami w bibliotece | M. Wojciechowska. | Warszawa, 2006. | Nauka-Dydaktyka-Praktyka 83 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO ; ZARZĄDZANIE
M. Wojciechowska. Zarządzanie zmianami w bibliotece
36,66 zł
47,00 zł
Zarządzanie kadrami w bibliotece | J. Kamińska; B. Żołędowska-Król (red.). |Wyd. II. | Warszawa, 2011. | Nauka-Dydaktyka-Praktyka, 97 | BIBLIOTEKARSTWO; ZARZĄDZANIE
J. Kamińska; B. Żołędowska-Król (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece
25,60 zł
32,00 zł
Wypożyczenia międzybiblioteczne. Stan i perspektywy | J. Nowicki (red.). | Warszawa, 2002. | Propozycje i materiały | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Nowicki (red.). Wypożyczenia międzybiblioteczne. Stan i perspektywy
10,92 zł
14,00 zł
Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy | E. Głowacka; M. Kowalska; P. Krysiński (red.). | Toruń, 2014. | BIBLIOLOGIA: INFORMATOLOGIA; SOCJOLOGIA; INFORMATYKA ;
E. Głowacka; M. Kowalska; P. Krysiński (red.). Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy
52,00 zł
Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach | J. Ratajewski. | Warszawa, 2002. | Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 51 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Ratajewski. Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach
28,08 zł
36,00 zł
Wizerunek biblioteki publicznej | B. Żołędowska-Król. | Katowice, 2006. | PN UŚ n 2420 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
B. Żołędowska-Król. Wizerunek biblioteki publicznej
12,00 zł
15,00 zł
Ustawa o bibliotekach : Komentarz | J. Ciechorski. | Warszawa, 2012. | Propozycje i Materiały 85 | PRAWO; BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Ciechorski. Ustawa o bibliotekach : Komentarz
55,00 zł