Wydawnictwo

Nowości

Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego : geneza, stan obecny, perspktywy | M. Marszałek. | Difin, Warszawa, 2014. | BEZPIECZEŃSTWO
cena: 46,00 zł
cena: 60,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 33,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 13,00 zł
cena: 99,00 zł
cena: 38,00 zł

K. Masiul. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem

 • Kod: WSPSW 213
 • Stan: 10
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Cena: 38,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Masul Krzysztof
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Szczytno
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 292
 • ISBN Kod: 9788374624145
 • ISBN: 978-83-7462-414-5
 • oprawa: Miękka

Od 1 maja 2004 r. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej;
dorobek prawny Unii miał istotne znaczenie, jeśli chodzi o nasze prawo
w dziedzinie regulowania zwalczania terroryzmu. Przełomowym momentem
w kwestii wypracowania szerokiego wachlarza środków prawnych
z tego obszaru były zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 r. w USA,
a następnie z 11 marca 2004 r. w Madrycie oraz 7 i 21 lipca 2005 r. w Londynie.
Zostały wówczas przyjęte najważniejsze dokumenty, które stanowią
podstawę strategii antyterrorystycznej, wspólnej dla państw członkowskich
UE.
Terroryzm jest pojęciem politycznym, dlatego do niedawna jego definicja
nie była obecna w polskim prawie karnym. Decyzja ramowa z 13 czerwca 2002 r. zobowiązała państwa członkowskie Unii Europejskiej do przyjęcia jednolitej definicji przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Wypełnieniem tego braku (a zarazem zdefiniowaniem po raz pierwszy tego rodzaju przestępstwa w polskim prawie) była nowelizacja w maju 2004 r. ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Artykuł 115 ő 20 k.k. definiuje przestępstwo o charakterze terrorystycznym jako "czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 1) poważnego zastraszenia wielu osób, 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, 3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu" . Celem nowelizacji było dostosowanie polskiego prawa do wymagań instrumentów prawnych Unii Europejskiej.
ze Wstępu
Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych | T. Bąk (red.). |
Kraków-Rzeszów-Zamość, 2011. | Bezpieczeństwo Wewnętrzne |
BEZPIECZEŃSTWO
T. Bąk (red.). Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych
44,00 zł
Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych | B. Wiśniewski; R. Socha; M. Gracz. |
Bielsko-Biała, 2010. | PRAWO ; BEZPIECZEŃSTWO
B. Wiśniewski; R. Socha; M. Gracz. Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
25,00 zł
Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów| A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.).| Bielsko-Biała, 2008. | PRAWO
A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.). Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów
36,00 zł
Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego| 
J. Prońko| Bielsko-Biała, 2010| BEZPIECZEŃSTWO; ZARZĄDZANIE
J. Prońko Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego
19,00 zł
Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce : Pojęcia-Zagrożenia-System | J. Falecki. | Kielce, 2012. | ZARZĄDZANIE; BEZPIECZEŃSTWO; PRAWO
J. Falecki. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce : Pojęcia-Zagrożenia-System
36,00 zł
Zarządzanie jakością żywności : systemy, koncpecje, instrumenty | M. Wiśniewska; E. Malinowska. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE; EKONOMIA; BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
M. Wiśniewska; E. Malinowska. Zarządzanie jakością żywności : systemy, koncpecje, instrumenty
59,00 zł
Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja | L. Berliński. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE; RATOWNICTWO
L. Berliński. Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja
50,00 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości | D. Wawrzyniak | Warszawa, 2002 | BEZPIECZEŃSTWO ; BANKOWOŚĆ ; INFORMATYKA
D. Wawrzyniak Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości
30,00 zł
50,40 zł