Wydawnictwo

Nowości

Obrona przeciwrakietowa w polskiej perspektywie | R. Kupiecki (red.). | Warszawa, 2015. | BEZPIECZEŃSTWO ; OBRONA NARODOWA
cena: 39,00 zł

A. Konopka (red.). Bezpieczeństwo publiczne a ochrona granicy państwowej RP

 • Kod: WSAP 012
 • Stan: 4
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • Cena: 22,40 zł28,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Konopka Adrian (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Białystok
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 154
 • ISBN: 978-83-60772-41-6
 • oprawa: Miękka

Autorzy zaprezentowali opracowania problemów szczegółowych. Grzegorz Radłowski przedstawił analizę historyczno-prawną instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce. Marek Bud-kiewicz podjął problem ochrony granic państw członkowskich Unii Europejskiej w kontekście funkcjonowania Układu Schengen. Potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa Polski przez funda-mentalistyczne ugrupowania muzułmańskie podjął w swym opracowaniu Daniel Boćkowski. Stale aktualne problemy wzajemnych relacji bezpieczeństwa publicznego i rozbudowy szlaków komunikacyjnych przedstawi! Mieczysław Koziński. Zbiór kończą opracowania Thomasa Gdesza o wpływie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej "Galileo" na stan ochrony granic Polski i UE oraz Andrzeja Łapińskiego o Centralnym Biurze Śledczym.
Przekazywana w ręce czytelników książka wyraża poglądy Autorów na związki bezpieczeństwa publicznego i ochrony granic państwowych. Zdając sobie sprawę z istniejących w prezentowanym zbiorze luk tematycznych oraz dość dowolnego wyboru opracowań poświęconych problemom szczegółowym, wyrażamy nadzieję, że znajdzie ono grono zainteresowanych czytelników. Liczymy także na dalsze poszerzanie współpracy z Autorami podejmującymi w swych badaniach jak najbardziej różnorodne, oryginalne i atrakcyjne problemy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem - międzynarodowym, narodowym i wewnętrznym, wieloma ich szczegółowymi aspektami.
Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego| 
J. Prońko| Bielsko-Biała, 2010| BEZPIECZEŃSTWO; ZARZĄDZANIE
J. Prońko Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego
19,00 zł
Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego | E. Nowak ; M. Nowak. | Warszawa, 2011. | (Zarządzanie bezpieczeństwem) | ZARZĄDZANIE ; BEZPIECZEŃSTWO
E. Nowak ; M. Nowak. Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego
40,00 zł
Współdziałanie terenowych organów w systemie zarządzania kryzysowego w państwie | G. Pietrek. | Toruń, 2012. | BEZPIECZEŃSTWO
G. Pietrek. Współdziałanie terenowych organów w systemie zarządzania kryzysowego w państwie
32,00 zł
Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego| K. Liedel (red.).| Warszawa, 2011.| BEZPIECZEŃSTWO
K. Liedel (red.). Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego
43,00 zł
Służby graniczne w walce z terroryzmem : polskie warunki ustrojowo-prawne| M. Ilnicki.| Toruń, 2011.| TERRORYZM; PRAWO
M. Ilnicki. Służby graniczne w walce z terroryzmem : polskie warunki ustrojowo-prawne
31,00 zł
Rola straży granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990-2004) |
D. Magierek. | Toruń, 2012. | BEZPIECZEŃSTWO; POLITOLOGIA
D. Magierek. Rola straży granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990-2004)
34,00 zł
Policja Państwowa : a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939 | B. Sprengel. | Toruń, 2011. | BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE; POLITYKA ; HISTORIA
B. Sprengel. Policja Państwowa : a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939
58,00 zł
Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej| K. Liedel; T. Serafin.| Warszawa, 2011.| (Zarządzanie bezpieczeństwem)| BEZPIECZEŃSTWO ; ZARZĄDZANIE
K. Liedel; T. Serafin. Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej
38,00 zł