Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji | M. Podsiadło. |Kraków, 2013. | Horyzonty Kina, T. 5 | KINO; FILMOZNAWSTWO
cena: 39,00 zł
cena: 45,00 zł

M. Podsiadło. Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji

 • Kod: UNIV 006
 • Stan: 8
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: UNIVERSITAS Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
 • Cena: 39,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Podsiadło Magdalena
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 230
 • ISBN Kod: 9788324222278
 • ISBN: 978-83-242-2227-8
 • oprawa: Miękka

Tematem rozprawy jest autobiografizm filmowy, próba jego zdefiniowania oraz wyznaczenia głównych nurtów, z których się wywodzi (kina awangardy, undergroundowego oraz nowofalowego).

Analiza postawy autobiograficznej twórcy zawartej w dziele wskazuje, że realizuje się ona przez wielogłosowy status „ja” autobiograficznego, reprodukcyjny charakter obrazu, fabularyzację oraz kreację. Ślad-trop, który autor pozostawia w filmie, zwraca się jednocześnie ku niemu samemu.

Powtarzające się tropy tworzą natomiast podstawę retoryki twórczości autobiograficznej, czyli katalog najczęściej powracających tropów-sygnałów wskazujących na rzeczywistą osobę autora filmowego.

Odmienne sposoby zawierania z widzem paktu autobiograficznego pozwalają uporządkować twórczość autobiograficzną według trzech typów „ja” autorskiego, czyli „ja” empirycznego, porte-parole oraz „ja” sylleptycznego, które stały się podstawą analiz twórczości trojga autorów – odpowiednio: Jonasa Mekasa, Márty Mészáros oraz Jerzego Skolimowskiego.

Stawiński i wojna : reprezentacje doświadczenia jako podróż autobiograficzna | B. Giza. | Warszawa, 2012. | HISTORIA KINA
B. Giza. Stawiński i wojna : reprezentacje doświadczenia jako podróż autobiograficzna
32,00 zł
Od Mabusego do Goebbellsa : Weimarskie filmy Fritza Langa i kino niemieckie do roku 1945 | T. Kłys. | Łódź, 2013. | KINEMATOGRAFIA: HISTORIA KINA
T. Kłys. Od Mabusego do Goebbellsa : Weimarskie filmy Fritza Langa i kino niemieckie do roku 1945
63,00 zł
O śmierci na ekranie | T. Miczka. | Katowice, 2013. | KINO
T. Miczka. O śmierci na ekranie
35,00 zł
Najlepsze kasztany : Księga cytatów polskiego filmu | M. Hendrykowski (oprac.). | Poznań, 2013. | FILM
M. Hendrykowski (oprac.). Najlepsze kasztany : Księga cytatów polskiego filmu
40,00 zł
Między sztuką a polityką : kino i kubańska rewolucja | M.F. Gawycki. | Toruń, 2013. | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; KINO
M.F. Gawycki. Między sztuką a polityką : kino i kubańska rewolucja
45,00 zł
Marcel Carne : klasyk francuskiego kina | K. Trojanowski. | Toruń, 2011. |HISTORIA KINA
K. Trojanowski. Marcel Carne : klasyk francuskiego kina
56,00 zł
Kino polskie wczoraj i dziś : polskie piśmiennictwo filmowe | P. Zwierzchowski;
B. Giza (red.). | Bydgoszcz, 2013. | KINO; FILM; PIŚMIENNICTWO
P. Zwierzchowski; B. Giza (red.). Kino polskie wczoraj i dziś : polskie piśmiennictwo filmowe
40,95 zł
Kino polskie wczoraj i dziś : Kino polskie wobec II wojny światowej | P. Zwierzchowski; D. Mazur; M. Guzek (red.). | Bydgoszcz, 2011. |KINO
P. Zwierzchowski; D. Mazur; M. Guzek (red.). Kino polskie wczoraj i dziś : Kino polskie wobec II wojny światowej
40,95 zł