Wydawnictwo

Nowości

Zygmunt Krasiński II : Dylematy egzystencji - problemy biografii | M. Bizior--Dombrowska (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
cena: 46,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 28,50 zł

J. Stawnicka. Aspekt-iteratywność-określniki kwantyfikacyjne

 • Kod: UŚF 084
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: UNIWERSYTET ŚLĄSKI.
 • Cena: 16,00 zł20,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Stawnicka Jadwiga
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2007
 • ilość stron: 160
 • ISBN: 978-83-226-1591-1
 • oprawa: Miękka

Książka – mieszcząca się w nurcie badań kontekstowych aspektu – poświęcona jest wybranym zagadnieniom związanym z użyciem form aspektowych czasownika w czasie przeszłym z określnikami kwantyfikacyjnymi w języku polskim. Relacje między właściwościami semantycznymi i aspektowymi czasownika a łączliwością z adwerbiami temporalnymi kwantyfikacyjnymi autorka analizuje poprzez pryzmat triady: aspekt – iteratywność – określniki kwantyfikacyjne. Determinuje to umieszczenie rozważań w kręgu zagadnień związanych z analizą tzw. znaczeń partykularnych (kontekstowych, szczegółowych) aspektu, a jednocześnie obliguje do charakterystyki kategorii iteratywności. Monografia składa się z dwóch części: pierwsza (rozdziały 1. –2.) ma charakter teoretyczny, natomiast w części drugiej (rozdziały 3.–6.) autorka dokonuje analizy materiału. Część materiałowa pracy poprzedzona została charakterystyką znaczeń partykularnych: prymarnych (najmniej uzależnionych od kontekstu) i sekundarnych aspektu.
Zygmunt Krasiński III : Światy poetyckie i artystowskie | A. Markuszewska (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
A. Markuszewska (red.). Zygmunt Krasiński III : Światy poetyckie i artystowskie
46,00 zł
Zygmunt Krasiński II : Dylematy egzystencji - problemy biografii | M. Bizior--Dombrowska (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
M. Bizior--Dombrowska (red.). Zygmunt Krasiński II : Dylematy egzystencji - problemy biografii
46,00 zł
Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej | M. Strzyżewski (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
M. Strzyżewski (red.). Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej
46,00 zł
Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych | M. Król (oprac.). | Warszawa, 2013. | Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939 | HUMANISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA; SOCJOLOGIA
M. Król (oprac.). Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych
39,00 zł
Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku : w poszukiwaniu rocznika płockiego | T. Nowakowski. | Bydgoszcz, 2012. |
HISTORIA ; FILOLOGIA POLSKA
T. Nowakowski. Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku : w poszukiwaniu rocznika płockiego
42,00 zł
Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego | M. Wiśniewski. | Wyd. V. | Toruń, 2007. | FILOLOGIA POLSKA
M. Wiśniewski. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego
25,00 zł
Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego | M. Wiśniewski. | Wyd. IV | Toruń, 2001. | FILOLOGIA POLSKA
M. Wiśniewski. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego
21,00 zł
Zaczynam mówić po polsku | J. Kucharczyk | Łódź, 1999 | FILOLOGIA POLSKA
J. Kucharczyk Zaczynam mówić po polsku
30,00 zł
60,00 zł