Wydawnictwo

Nowości

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej : Komentarz | K. Kwapisz-Krygel. | Warszawa, 2014. | Komentarze praktyczne/Prawo administracyjne | PRAWO
cena: 69,00 zł
cena: 99,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 89,00 zł

D. Wędzki. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego : według polskiego prawa bilansowego

 • Kod: PWPN 1058
 • Stan: 3
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
 • Cena: 99,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Wędzki Dariusz
 • Wyd.: III
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2015
 • ilość stron: 652
 • ISBN Kod: 9788326483783
 • ISBN: 978-83-264-8378-3
 • oprawa: Miękka

W publikacji przedstawiono analizę wskaźnikową sprawozdania finansowego, która jest najważniejszą i najczęściej stosowaną analizą finansową przedsiębiorstwa.

Dla finansisty znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest koniecznością - bez niej nie sposób podjąć właściwej decyzji finansowej, np. czy obciąć koszty, czy raczej zwiększyć sprzedaż. Najważniejsze wydaje się zatem pytanie: jaka właściwie jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa? Istotna okazuje się nie tylko sytuacja w określonym obszarze, np. płynności finansowej, ale również całego przedsiębiorstwa, ponieważ menedżerowie, zarząd, a zwłaszcza właściciele, oczekują jednoznacznej opinii: jest dobrze lub jest źle.

Narzędziem poznania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest analiza finansowa jego sprawozdania finansowego, czyli bilansu, rachunku zysków i strat itd. Sprawozdanie finansowe, zgodnie z teorią rachunkowości, jest wiernym obrazem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z różnych jednak powodów zawartość sprawozdania nie wystarcza i konieczna okazuje się jego dalsza obróbka właśnie za pomocą analizy finansowej. Zasadniczą jej częścią, słusznie uważaną za najważniejszą, jest analiza wskaźnikowa. Analiza wskaźnikowa dostarcza najważniejszych informacji o sytuacji finansowej. Cieszy się popularnością wśród praktyków finansów i ekonomii, gdyż posiada wiele zastosowań.

W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

 1. Jaka właściwie jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa?
 2. Czy obciąć koszty, czy raczej zwiększyć sprzedaż?
 3. Czy zaciągnąć kredyt, czy zainwestować gotówkę w akcje spółek z Giełdy Papierów Wartościowych?
 4. Jak obliczać i interpretować wskaźniki finansowe?
 5. Jak sprawdzić i obliczyć płynność finansową oraz wypłacalność długoterminową przedsiębiorstwa?
 6. Jak sprawdzić i obliczyć rentowność przedsiębiorstwa?
 7. Czy udzielić kredytu handlowego kontrahentowi?

W stosunku do poprzedniego wydania:

 • Przebudowano i wzbogacono o nowe treści systemy wskaźników finansowych.
 • Rozwinięto i przebudowano treści dotyczące tworzenia syntetycznej oceny sytuacji finansowej.
 • Zwiększono liczbę przykładów, które w dalszym ciągu opierają się na rzeczywistych danych polskich przedsiębiorstw.
 • Zmieniono wiele wykresów i rysunków, czyniąc je bardziej przejrzystymi i komunikatywnymi.

Do kogo publikacja jest adresowana?

Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów finansowych, prezesów firm, głównych księgowych, biegłych rewidentów, doradców i kontrolerów finansowych, specjalistów w zakresie zarządzania finansami, a także studentów finansów i rachunkowości.

Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł