Wydawnictwo

Nowości

Studia Periegetica 2(10)/2013 : Współczesne tendencje rozwoju turystyki w Polsce | A. Bernaciak (red.). | Poznań, 2013. | TURYSTYKA
cena: 37,80 zł
cena: 43,00 zł
cena: 43,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 54,90 zł
cena: 42,00 zł
cena: 34,90 zł

A. Jurczak.Aktywność turystyczna i sportowo-rekreacyjna młodzieży w czasie wolnym na tle wybranych uwarunkowań

 • Kod: SWSBP 029
 • Stan: 9
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój"
 • Cena: 45,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Jurczak Adam
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Ostrowiec Świętokrzyski
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 100
 • ISBN: 978-83-89-46634-1
 • oprawa: Miękka

Problematyka podjęta w monografii dotyczy zagadnień pedagogiki kultury fizycznej i pedagogiki czasu wolnego. Przedmiotem badań jest aktywność ruchowa młodzieży o charakterze turystycznym i sportowo - rekreacyjnym. Autor nie poprzestaje jedynie na diagnozie. Podejmuje próbę wykrycia uwarunkowań tak rozumianej aktywności ruchowej oraz wyjaśnienie i zrozumienie mechanizmów sterujących jej rozwojem. Porównując wyniki badań własnych z wynikami innych badań stara się pokazać zakres zmian w aktywności ruchowej młodzieży w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Z wiedzy jaką dysponuje stara się wysunąć jak najwięcej wniosków dla praktyki szkolnej. Zaliczam to do niewątpliwych zalet tej pracy. Całość przedstawiona jest na tle przemian edukacyjnych. grawitujących w kierunku kształcenia pluralistycznego i wielowymiarowego. Autor zdaje sobie sprawę z poznawczych ograniczeń zastosowanej techniki badawczej. Zachowuje stosowny dystans wobec uzyskanych wyników. Widać to zwłaszcza w oględnym wnioskowaniu.

Z recenzji prof. PaedDr. Karola Görner, PhD

FHV UMB Banska Slowacja & WTIR AWF Kraków

Znaczenie fotografii w turystyce | M. Lewenstein. | Kraków, 2014. | TURYSTYKA
M. Lewenstein. Znaczenie fotografii w turystyce
32,00 zł
Żegluga śródlądowa w turystyce krajowej i europejskiej | B. Lebiedowska;M. Lebiedowski; A. Gąsecka. | Pułtusk-Ciechanów, 2010. | Region-Polityka-Promocja, T. 8 | TURYSTYKA; ŻEGLUGA
B. Lebiedowska;M. Lebiedowski; A. Gąsecka. Żegluga śródlądowa w turystyce krajowej i europejskiej
23,00 zł
Zasady i organizacja żywienia w turystyce | P. Dominik. | Warszawa, 2011. | TURYSTYKA ; ŻYWIENIE
P. Dominik. Zasady i organizacja żywienia w turystyce
56,00 zł
Zarządzanie turystyką w kryzysie : edukacja i marka | M. Bednarczyk;E. Wszendybył-Skulska (red.). | Waszawa, 2013. | TURYSTYKA ; ZARZĄDZANIE
M. Bednarczyk;E. Wszendybył-Skulska (red.). Zarządzanie turystyką w kryzysie : edukacja i marka
56,00 zł
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym | J. Sarnowski; E. Kirejczyk. | Warszawa, 2007. | TURYSTYKA ; ZARZĄDZANIE
J. Sarnowski; E. Kirejczyk. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
29,40 zł
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach turystycznych | J. Sepioło. | Tarnobrzeg, 2014. | TURYSTYKA; ZARZĄDZANIE; LOGISTYKA
J. Sepioło. Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach turystycznych
35,00 zł
Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach | 
M. Bednarczyk (red.). | Warszawa, 2011. | BIZNES ; TURYSTYKA ; ZARZĄDZANIE
M. Bednarczyk (red.). Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach
49,00 zł
Zarys teorii rekreacji ruchowej | A. Dąbrowski (red.) | Warszawa, 2006 | TURYSTYKA; REKREACJA
A. Dąbrowski (red.) Zarys teorii rekreacji ruchowej
24,99 zł
35,70 zł