Wydawnictwo

Nowości

Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia | M.J. Cyrklaff. | Toruń, 2014. | BIBLIOLOGIA; EDUKACJA; PSYCHOLOGIA
cena: 30,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 52,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 37,80 zł

B. Drewniewska-Idziak (red.). Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

 • Kod: SBP 039
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 • Cena: 10,92 zł14,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Drewniewska-Idziak Babara (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2002
 • ilość stron: 106
 • ISBN: 83-87629-94-4
 • oprawa: Miękka

SPIS TREŚCI
OD REDAKCJI 5
Maria Woźniak NOWE SPOJRZENIE NA DZIAŁALNOŚĆ KONSERWATORSKĄ W BIBLIOTEKACH 7
Ewa Potrzebnicka ZNACZENIE DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ DLA ZACHOWANIA ZBIORÓW 21
Danuta Jarmińska, Donata Rams SPOSOBY USUWANIA ZABRUDZEŃ Z OBIEKTÓW BIBLIOTECZNYCH 34
Donata Rams AKTUALNE TENDENCJE OCHRONY ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH I ARCHIWALNYCH ORAZ ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM W ZBIORACH 42
Janina Wielowiejska INFORMACJA O MIĘDZYNARODOWYM SYMPOZJUM ARSAG (Paryż, 27-30 maja 2002 r.) 60
Ewa Stachowska-Musiał  DIGITALIZACJA A OCHRONA ZBIORÓW - WSPÓŁCZESNE TENDENCJE 66
Władysław Sobucki OCENA METODĄ STANFORDZKĄ STANU ZACHOWANIA ZBIORÓW Z XIX I XX WIEKU W BIBLIOTECE NARODOWEJ W WARSZAWIE - (Informacja wstępna) 78
Tomasz Łojewski METODY ODKWASZANIA I WZMACNIANIA PAPIERU W DNIU DZISIEJSZYM 90
UCZESTNICY KONFERENCJI 104

CONTENTS
EDITORIAL 5
Maria Woźniak NEW APPROACH TOWARDS CONSERVATION ACTIVITY IN LIBRARIES 7
Ewa Potrzebnicka THE ROLE OF CONSERVATORY DOCUMENTATION FOR COLLECTIONS' PRESERVATION 21
Danuta Jarmińska, Donata Rams METHODS OF DIRT REMOVAL FROM LIBRARY OBJECTS 34
Donata Rams CURRENT TENDENCIES IN LIBRARY AND ARCHIVAL COLLECTIONS' PRESERVATION, AND PREVENTIVE MEASURES RELATING TO THREATS 42
Janina Wielowiejska
REPORT ON 4TH ARSAG INTERNATIONAL SYMPOSIUM (Paris, May 27-30 2002) 60
Ewa Stachowska-Musiał DIGITIZATION AND COLLECTIONS' PRESERVATION - LATEST TENDENCIES 66
Władysław Sobucki THE EVALUATION OF THE STATE OF PRESERVATION OF 19th
AND 20th CENTURY HOLDINGS OF THE NATIONAL LIBRARY IN WARSAW WITH THE STANFORD METHOD - PRELIMINARY MEMO 78
Tomasz Lojewski PRESENT-DAY METHODS OF PAPER DEACIDIFICATION AND RESTRENGTHENING 90
CONFERENCE PARTICIPANTS 104

Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych | K. Wolff (red.). | Warszawa, 2009. | Propozycje i Materiały, 75/SBP | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
K. Wolff (red.). Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych
22,62 zł
29,00 zł
Zarządzanie zmianami w bibliotece | M. Wojciechowska. | Warszawa, 2006. | Nauka-Dydaktyka-Praktyka 83 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO ; ZARZĄDZANIE
M. Wojciechowska. Zarządzanie zmianami w bibliotece
36,66 zł
47,00 zł
Zarządzanie kadrami w bibliotece | J. Kamińska; B. Żołędowska-Król (red.). |Wyd. II. | Warszawa, 2011. | Nauka-Dydaktyka-Praktyka, 97 | BIBLIOTEKARSTWO; ZARZĄDZANIE
J. Kamińska; B. Żołędowska-Król (red.). Zarządzanie kadrami w bibliotece
25,60 zł
32,00 zł
Wypożyczenia międzybiblioteczne. Stan i perspektywy | J. Nowicki (red.). | Warszawa, 2002. | Propozycje i materiały | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Nowicki (red.). Wypożyczenia międzybiblioteczne. Stan i perspektywy
10,92 zł
14,00 zł
Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy | E. Głowacka; M. Kowalska; P. Krysiński (red.). | Toruń, 2014. | BIBLIOLOGIA: INFORMATOLOGIA; SOCJOLOGIA; INFORMATYKA ;
E. Głowacka; M. Kowalska; P. Krysiński (red.). Współczesne oblicz@ komunikacji i informacji : problemy, badania, hipotezy
52,00 zł
Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach | J. Ratajewski. | Warszawa, 2002. | Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 51 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Ratajewski. Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli Wiedza o bibliotece w różnych dawkach
28,08 zł
36,00 zł
Wizerunek biblioteki publicznej | B. Żołędowska-Król. | Katowice, 2006. | PN UŚ n 2420 | BIBLIOTEKOZNAWSTWO
B. Żołędowska-Król. Wizerunek biblioteki publicznej
12,00 zł
15,00 zł
Ustawa o bibliotekach : Komentarz | J. Ciechorski. | Warszawa, 2012. | Propozycje i Materiały 85 | PRAWO; BIBLIOTEKOZNAWSTWO
J. Ciechorski. Ustawa o bibliotekach : Komentarz
55,00 zł