Wydawnictwo

Nowości

Piaskun | L. Kepler. | Czarne, Wołowiec, 2014. | Ze strachem | LITERATURA FANTASTYCZNA
cena: 39,90 zł
cena: 47,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 47,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 44,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 25,00 zł
cena: 34,90 zł

Z. Krzysztoszek ; W. Rabczuk (red.) Aksjologiczne problemy współczesnej pedagogiki

 • Kod: WSP 074
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
 • Cena: 45,15 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Krzysztoszek Zofia; Rabczuk Wiktor (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2004
 • ilość stron: 187
 • ISBN: 83-88278-59-2
 • oprawa: Miękka

W dniach 24-25 września 2003 r. odbyła się w Mierkach koło Olsztyna ogólnopolska konferencja, zorganizowana przez Zakład Aksjologii Edukacji olsztyńskiego Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.

Tematem konferencji była problematyka, dotycząca aksjologicznych problemów współczesnej pedagogiki. O wyborze tematu przesądzały potrzeby zarówno ściśle związane z rozwojem pedagogiki jako nauki, jak i ogólniejsze przemiany społeczne i gospodarcze, zapoczątkowane w 1989 roku. Otwierając się na świat, a zwłaszcza na jednoczącą się Europę, stajemy się społeczeństwem demokratycznym a zarazem pluralistycznym. W efekcie tych procesów nie mogą być obojętne, zwłaszcza pedagogom, te systemy wartości, które przesądzają o obliczu narodu i każdego z nas. Brak orientacji w świecie wartości może powodować, zwłaszcza w oświacie, rozchwianie oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, różnego rodzaju konflikty i to nie tylko w Duszy nauczycielstwa (Jan Władysław Dawid).

Na wstępie trzeba stwierdzić brak jednoznacznego rozumienia aksjologiczności pedagogiki, aczkolwiek ogólnie przyjmuje się: po pierwsze, iż nie ma nauczania i wychowania bez stabilnych wartości; po drugie - że wartości i związane z nimi cele, są podstawowymi kategoriami nauk pedagogicznych, i że nie można ich eliminować z teorii i praktyki pedagogicznej. Aksjologiczność pedagogiki powinna więc być próbą odpowiedzi na pytanie: jaka koncepcja wychowania i nauczania jest potrzebna w pedagogice? Zapewne powinna być w zgodzie ze światem wartości uniwersalnych, ogólnoludzkich. Ten rodzaj preferencji aksjologicznej nie powinien wiązać się tylko z jedną orientacją etniczną, światopoglądową lub określoną ideologią wychowania. Problem obecności tych wartości powinien być szczególnie mocno dostrzegany w przestrzeni edukacyjnej i edukowanej.


Spis treści:

Wstęp

 

I. PEDAGOGIKA I JEJ PROBLEMY AKSJOLOGICZNE W POGLĄDACH FILOZOFÓW

 1. Podstawowe zagadnienie pedagogiki
 2. Uniwersalizm i pluralizm - moralne standardy współczesności
 3. Wartości chrześcijańskie w państwie i w szkole
 4. Filozofia i pedagogika we wzajemnych relacjach aksjologicznych
 5. Wiedza jako wartość

 

II. ETYKA ZAWODOWA A WARTOŚCI PEDAGOGICZNE

 1. Wartości moralne w etyce zawodowej nauczyciela
 2. "Czy humaniści, etycy i moraliści są potrzebni?", czyli o potrzebie reformy pedagogiki.
 3. Biznes a etyka

 

III. WYBRANE ZAGADNIENIA Z AKSJOLOGI I EDUKACJI

 1. Przesłanie Janusza Korczaka dla integrującej się Europy
 2. Wartość edukacyjna innowacji
 3. Sztuka jako wartość w pedagogice Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
 4. Działać i myśleć za pomocązmysłów
 5. Dziecko specjalnej troski w świecie wartości
 6. Aspiracje edukacyjno-zawodowe gimnazjalistów

 

IV. WSPÓŁCZESNE MEDIA I EDUKACJA

 1. Aksjologia mediów i edukacja
 2. Media wobec współczesnych konfliktów zbrojnych. Relatywizm językowy i kulturowy przekazów medialnych wyzwaniem dla edukacji
 3. Arteterapia - sztuka przynosi nadzieję
Żywienie dzikich zwierząt : ssaki | E. Sawosz-Chwalibóg; I. Kosieradzka (red.). | Warszawa, 2012. | BIOLOGIA
E. Sawosz-Chwalibóg; I. Kosieradzka (red.). Żywienie dzikich zwierząt : ssaki
60,00 zł
Życie społeczne jako GRA : kontekst międzykulturowy | J. Różycka. | Gdańsk, 2012. | Monografie z Psychologii Międzykulturowej | 
PSYCHOLOGIA; KULTURA
J. Różycka. Życie społeczne jako GRA : kontekst międzykulturowy
23,10 zł
Życie po życiu | W. Pietrzak. | Łódź, 2012. | FILOZOFIA
W. Pietrzak. Życie po życiu
25,20 zł
Zrozumieć nieśmiałość : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne | 
M. Zabłocka. | Bydgoszcz, 2012. | PSYCHOLOGIA ; PEDAGOGIKA
M. Zabłocka. Zrozumieć nieśmiałość : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne
30,45 zł
Zmiana zachowań żywieniowych a profilaktyka zdrowotna | 
M. Jeżewska-Zychowicz. | Warszawa, 2011. | ZDROWIE
M. Jeżewska-Zychowicz. Zmiana zachowań żywieniowych a profilaktyka zdrowotna
25,00 zł
Zjawiska elektryczne w produkcji i towroznawczej ocenie jakości mięsa| R. Żywica.| Olsztyn, 2010. | TOWAROZNAWSTWO; TECHNOLOGIA PRODUKCJI
R. Żywica. Zjawiska elektryczne w produkcji i towroznawczej ocenie jakości mięsa
24,15 zł
Ze Śląska na olimpijskie areny : leksykon olimpijczyków śląskich | H. Marzec. | Katowice, 2011. | SPORT; LEKSYKON
H. Marzec. Ze Śląska na olimpijskie areny : leksykon olimpijczyków śląskich
35,00 zł
Zdziczenie obyczajów pośmiertnych : Bolesław Leśmian. | D. Pachocki (oprac.). | Lublin, 2014. | Archiwum Edytorskie, 5 | EDYTORSTWO
D. Pachocki (oprac.). Zdziczenie obyczajów pośmiertnych : Bolesław Leśmian.
28,00 zł